Beëdigde Vertaling/Tolk Dienst (Beëdigde tolken en vertalers registratie Wbtv nr. 259).

Sinds kort is in Nederland bij het passeren van notariële akten (o.a. huwelijksakten, hypotheekakten, leveringsakten, testamenten) de aanwezigheid van een beëdigde vertaler/tolk verplicht. Drs. Song kan in dit gebied aanvullende diensten leveren dankzij haar kennis in makelaardij. Ze is sinds 15 juli 2011 Kandidaat Makelaar Wonen / MKB met het registratienummer 60100648 op K-RMT (Kandidaat Register Makelaar Taxateur).

Daarnaast kunnen voor alle officiële papieren zoals bevolkingsregisters, rijbewijzen en diploma's in de richting van beide talen beëdigde vertalingen geleverd worden: van het Koreaans naar het Nederlands en andersom.
____________________________________________________________________